mechellen

De Vlaamse stad Mechelen komt dit jaar drie maanden lang weer even in vrouwenhanden. Dat was vijf eeuwen geleden ook al het geval, toen twee Margareta’s er aan de macht kwamen: de een kwam uit York, de andere uit Oostenrijk. Van september tot december 2017 zijn deze vroegere leading ladies de aanleiding voor een feestelijk cultuurproject, waarin vrouwelijkheid en kunst, politiek en macht, openbaar en privé-leven centraal staan.

De vragen van toen en nu zijn dezelfde, de antwoorden gaan mee met hun tijd. Het programma is zeer gevarieerd: film en muziek, literatuur en podiumkunsten en feestelijke activiteiten op straten en pleinen. In al deze kunstprojecten krijgen vrouwelijke creativiteit en zeggenschap bijzondere aandacht.

De toptentoonstelling ‘Dames met Klasse’ laat de bezoeker de wereld van deze twee machtige vrouwen zien. Wat hield hen bezig? Hoe stonden zij in het leven? Hoe hielden zij zich politiek en emotioneel staande in die uitgesproken mannenwereld? Wat was hun band met God, macht, kunst en wetenschap? Een vrouwelijk dubbelportret uit een even boeiende tijd als de onze.

De expositie toont heel wat werk van onder andere Conrad Meit, Bernard van Orley, Jan Gossaert en Juan de Flandes. Schilderijen op, paneel, sculpturen, handschriften en oude drukken, wandtapijten en curiosa laten de rijke diversiteit zien van de vorstelijke leefwereld rond 1500. Ook beroemde auteurs als Boccaccio, Petrarca en Juan Luis Vives zijn vertegenwoordigd met werk voor de beide Margareta’s of met boeken uit hun collectie. De tentoonstelling krijgt een prachtig kader in de dan geheel gerenoveerde erfgoedbrouwerij Lamot aan de Dijle.

DAMES MET KLASSE

Margareta van York en Margareta van Oostenrijk
17 september (dan is ook het openinbgsfeest) tot 18 december 2017, Lamot™

Een productie van MECHELEN 2017 vzw, in samenwerking met de Stedelijke Musea Mechelen en Lamot™ vzw.

Kunststad Mechelen heeft dit jaar nog veel meer te bieden, waarbij het vrouwelijk element steeds weer nadrukkelijk aanwezig is. In dat kader staat ook de tentooinstelling ‘Speelgoed in Meisjeshanden’ geprogrammeerd. ‘Het is de eerste expositie wereldwijd van meisjesspeelgoed, die verder gaat dan een verzameling van allerlei poppen en bijbehorende attributen’, zei Guus Kaland van de organiserende stad onlangs tijdens een toelichting.

Videokunst
Contour, de tweede Biënnale voor Videokunst, die van 17 september tot 20 september wordt gehouden, is de tweede internationale trekker van formaat, dit jaar4 in Mecehelen. In deze coproductie van Contour, Mechelen vzw en MECHELEN 2017 vzw, brengen video¬kunstenaars eveneens het thema ‘vrouwelijkheid’ in beeld. Gastland is Groot-Brittannië, niet alleen vanwege de historische band tussen Mechelen en York, maar ook omdat Britse kunstenaars – onder wie heel veel vrouwen -een stuwende rol spelen in de ontwikkeling van de videokunst.

Contour maakt een selectie uit de jongste ontwikkelingen in de videokunst, vanuit een brede internationale optiek. Er worden hoofdzakelijk heel recente en nieuwe werken getoond van onder ander Anouk Declercq, Manon De Boer, Chantal Akerman en de Turkse Gülsün Karamüstafa. Contour trekt een parcours door het hart van de stad, langs bijzondere architecturale ruimtes die een boeiende wisselwerking met bewegend beeld kunnen teweegbrengen. Een sterke klemtoon ligt op vrouwelijke zeggenschap en lotsbestemming.

Emile Fresco
Boeiend gaat ook de tentoonstelling ‘Emile Fresco’ worden, die van 5 november tot 18 december in een gezamenlijke prductie van MECHELEN 2017 vzw met het Joods Museum van Deportatie en Verzet en Emmaüs vzw. wordt gehouden. De expositie is opgebouwd rond het levensverhaal van Emilie Fresco, een Joodse vrouw. Archiefmateriaal uit het Joods Museum van Deportatie en Verzet en recente getuigenissen schetsen het aangrijpende relaas van deze buitengewone persoonlijkheid. Hedendaagse kunstwerken van onder andere Luc Tuymans, Jef Geys en Lieve Van Stappen en werken uit de Lidicé-collectie fungeren als kanttekening bij haar portret.

Historische vrouwenwandeling
In samenwerking met Mechelen Binnenstebuiten en de Mechelse Gidsenbond wil Mechelen 2017 vzw ook het tastbare en niet-tastbare verleden van vrouwen in de stad onderzoeken, actualiseren en herinterpreteren. Een nieuwe publicatie is in voorbereiding, waarmee de wandelaar op eigen houtje of begeleid door een gids de stad en haar vrouwelijkheid kan verkennen. Nadere informatie daarover volgt. De wandeling kan prima worden gecomineerd met een bezoek aan de “Dames met Klasse’. De kaartverkoop voor deze evenementen begint in juni 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *