wat is tour jour?

De vereniging van toeristisch journalisten en persvoorlichters, TourPRess Holland, is een platform voor wie werkzaam is op het gebied van informatie en communicatie in het brede werkveld van toerisme, reizen, recreatie en vrije tijd.

Zij ontstond op 14 april 1999 uit een samensmelting van Tourjour Holland, het op 7 oktober 1954 opgerichte Nederlands Genootschap van Toeristisch Publicisten, en het in 1992 daaruit afgesplitste Gilde van toeristisch journalisten.

De ledenlijst (oproepbaar op deze website, journalisten, PR/Voorlichters en buitengewone leden) is een goede afspiegeling van de vele specialismen op dit gebied.

Binnen TourPRess Holland treft u auteurs van reisgidsen aan, maar ook journalisten, die in vast dienstverband of als freelancer bij printmedia, radio en/of TV werkzaam zijn; voorts fotografen, voorlichters bij verkeersbureaus, VVV of overheid en Public Relations adviseurs.
In het bestuur zijn de verschillende categorieën op evenwichtige wijze vertegenwoordigd.

Leden van TourPRess Holland hebben met elkaar gemeen dat zij, zoals de statuten aangeven: “zich daadwerkeijk bezig houden met journalistiek, voorlichting of public relations op toeristisch en/of recreatief gebied, en, na zich als lid te hebben aangemeld, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten”.
Een Toelatingscommissie beoordeelt namens het bestuur of kandidaten voldoen aan de eis dat zij in belangrijke mate en op bona fide wijze hun informatieve vak uitoefenen. Zie ook: lid worden van TourPRess Holland.
De vereniging is geen “vakbond” of “gezelligheidsclub”, maar een ontmoetingspunt voor allen, die zich binnen het communicatievak op professionele wijze bezig houden met toerisme en de reis-, recreatie- en vakantiebranche.

De activiteiten van TourPRess Holland omvatten studiebijeenkomsten en reizen en het uitgeven van een eigen blad, waarvoor na de samensmelting van Tourjour en Gilde een nieuwe formule in ontwikkeling is.

Voorts is er de internet-site TourPRess Holland Infoweb, die u nu bezoekt.
TourPRess Holland geeft een gedrukte versie uit van de eerder genoemde ledenlijst. Het is het z.g. ledenboekje waarin u de namen en gegevens aantreft van de leden van TourPRess Holland. Het ledenboekje van TourPRess Holland wordt aan het begin van elk jaar geactualiseerd. De meest recente uitgave is voor geïnteresseerden bij het secretariaat verkrijgbaar voor € 25,-